Fair-Play Travel logo

Fair - Play Travel s.c. Beata Rybak - Maciej Dobromilski
ul. Lindego 13
71-315 Szczecin
NIP: 955-224-76-83
REGON: 320589344

tel. +48 91 487 21 55
mobile: +48 601 77 88 50, +48 509 78 51 71
Wykorzystujemy czas pandemii na tworzenie nowej strony internetowej.
Mamy nadzieję, że będzie tak samo interesująca, jak nasza oferta turystyczna.
Po zniesieniu ograniczeń w podróżowaniu zapraszamy i zachęcamy do korzystania z naszych usług.

Życzymy zdrowia i pozdrawiamy, do zobaczenia wkrótce!
Właściciele biura Fair Play TravelWir nutzen die Pandemiezeit, um eine neue Website zu erstellen.
Wir hoffen, dass es genauso interessant sein wird, wie unser touristisches Angebot.
Wenn die Reisebeschränkungen aufgehoben werden, laden wir Sie ein und ermutigen Sie, unsere Dienste zu nutzen.

Wir wünschen Ihnen Gesundheit und alles Gute, bis bald!
Reisebüro Fair Play Travel InhaberWe use pandemic time to create a new website.
We hope, that it will be so interesting, as our tourist offer.
After lifting restrictions on travel, we invite and encourage you to use our services.

We wish you health and best regards, see you soon!
Fair Play Travel office ownersO nas

Biuro Turystyczne "Fair-Play Travel" działające jako organizator imprez turystycznych oraz pośrednik na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych wpisane jest do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nr 05/09 oraz w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pod numerem ewidencyjnym 6486.

Zakres działalności

Ubezpieczenie

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o usługach turystycznych Biuro Turystyczne Fair-Play Travel s.c. posiada wykupioną polisę ubezpieczeniową w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Wszystkie organizowane przez Biuro imprezy zawierają pakiet ubezpieczeniowy w ramach ceny imprezy. Ubezpieczenie to obejmuje pakiet NNW (Następstw Nieszczęśliwego Wypadku) oraz KL (Koszty Leczenia). Ponadto Biuro posiada wykupioną gwarancję ubezpieczeniową turystyczną dotyczącą pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną. Aktualny nr certyfikatu ubezpieczeniowego M 517074.